Select Page

Никола Мартиноски, почетоци 1919-1929
Самостојна изложба
НУ Национална галерија на Македонија – Мала станица, Скопје
Отворање: 11 Мај 2017

 

Покана: JPG mk

Промотивен видео материјал ☟