Select Page

Никола Мартиноски за себе: Кон техничка максима во својот правец
Интервју со Никола Мартиноски

Автор: не е наведен

Објавено во Нова Македонија, Скопје
28.11.1967

 

Интервју: PDF mk