Select Page

Никола Анѓелкоски

Самостојна изложба на карикатури

Културно-Информативен Центар на Р. Македонија во Софија

Отворање: 4 јуни 2009, 18.00 ч.

 

Покана: JPG mk/bg