Select Page

Нивниот мост – музеј во колекцијата уникатни проекти за Венеција

Интервју со Анета Христова Поповска и Живко Поповски

Разговарала: Гордана Колевска

Теа модерна, стр. 26 – 27

27.09.2006

 

PDF mk