Select Page

Не е страшно да се размислува поинаку

Интервју со Велимир Жерновски

Автор: Катерина Богоева

Објавено на utrinski.com.mk

28.12.2010

 

Интервју: PDF mk