Select Page

Нешто мора да се промени!

Интервју со Герт Ловинк
Разговарал Стефан Бужаровски

Медија бр.1 (списание за млади / издава: група ученици од Гимназијата „Никола Карев”, Скопје)
1995

 

PDF mk