Select Page

Неформална поп-арт поставка
Напис

Автор: А. Темков; изјава: Зоран Петровски

Објавено во Форум, Скопје
08.12.2000

 

Напис: PDF mk