Select Page

„Нерешки мајсори“

Напис

Автор: Љ(убица) Дамјановска

Објавен во Ликовна уметност бр.6 (стр.41-42), Скопје

1979

 

 

Напис: PDF mk