Select Page

Непристојни Споменици – што да се прави со социјалистичкото наследство?
Округла маса (во организација на Левичарското движење „Солидарност”)
Социјален центар „Дуња”, Скопје
17.09.2017

 

Модератор: Горан Јанев
Говорници: Небојша Вилиќ, Сафет Ахмети, Владимир Јанчевски, Валентино Димитровски и Даворин Трпески