Select Page

„Неприспособени” ги поврза уметниците на хрватската ликовна сцена
Интервју со Тихомир Миловац
Разговарала: Гордана М. Блажевска

Објавено во Утрински весник, Скопје
17.06.2002

 

Интервју: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)