Select Page

Непресушен творечки потенцијал
Рецензија кон изложбата на Петар Хаџи Бошков, Уметничка галерија, Бања Лука и Галерија „Форум“, Загреб, 1979

Автор: Владимир Величковски

Објавена во Нова Македонија, Скопје

02.12.1979

 

Рецензија (24MB): PDF mk