Select Page

Необични слики
Самостојна изложба

Урош Тошковиќ
Текстови: Ирина Суботиќ, Борка Божовиќ, Љуба Поповиќ

 

Музеј на град Скопје, Скопје
Мај 1996

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)