Select Page

Ненапишана книга до посредувачот
Публикација

Автор: Станко Павлески

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје

2002

 

За издавачот: Емил Алексиев
Фотографии: Дарко Мораитов (редакција на „ЗУМ“)
Графичко обликување: Сашо Барјактаров

Публикација: PDF mk

 

(Од архивата на Павлески Станко)