Select Page

Немирниот дух на Конаков
Осврт (кон изложбата на Миодраг Конаков, Центар за култура и информации, Скопје, 1975)
Автор: Владимир Величковски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
28.09.1975

 

Осврт: PDF mk