Select Page

Нема иднина ако не се планира
Интервју со Слободан Живковски
Автор: Стојан Синадинов

Објавено во Форум, скопје
Јули 2005

 

Интервју: PDF mk

(Од архивата на Вилиќ Небојша)