Select Page

Неколку слободни толкувања на значајни и помалку значјни дела од литературата преку исустративни примери
Самостојна изложба

Оливер Мусовиќ
Текст: Сузана Милевска

Отворено графичко студио, Скопје

Ноември 1998

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)