Select Page

Излез бр.10

Студентско списание

Издавач: Здружение „Студентска организација Излез“

Скопје

Април 2013

 

 

Главен уредник: Далибор Стајиќ

Текстови: Симона Јовчева

Застапен автор: Гоце Илиевски

Содржини: Неизоставна е искреноста кон себе си и кон своите дела, но и кон публиката…

 

Публикација: PDF mk