Select Page

Неизложено – моите споредни приказни / Unexposed – my side stories
Самостојна изложба / Solo exhibition
Гордана Вренцоска / Gordana Vrencoska

Текст: Гордана Вренцоска, Горанчо Ѓорѓиевски / Text: Gordana Vrencoska, Gorančo Gjorgievski

НУ Национална галерија на Македонија – Чифте амам, Скопје / NI National Gallery of Macedonia – Chifte Hamam, Skopje
Отворање / Opening: 05.10.2016

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en