Select Page

Недемантирана невистина
Реакција  (по повод интервјуто со Оља Ивањицки објавено во Нова Македонија)
Автор: Борис Петковски

Објавена во Нова Македонија, Скопје
29.01.1998

 

Текст: PDF mk