Select Page

Неда Петковиќ: Слики
Самостојна изложба
Текст: Лиљана Христова

ЦК „Марко Цепенков”, Прилеп
01.10.2004

 

Покана: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)