Select Page

Небо во лицата
Самостојна изложба

Ване Костуранов

Во организација на Ц.К.П. Артерија

НУ Завод и музеј – Охрид (Куќа на Робевци)

Отворање: 10 март 2012, 20:00 ч.

 

Покана: JPG mk