Select Page

На фестивалот на перформинг – уметноста во Каполч, Унгарија: Учество на три македонски сликарки
Напис
Автор: С(офија) Ѓ(уровска)

Објавен во Нова Македонија, Скопје
19.07.1995

 

Напис: PDF mk