Select Page

На пат кон/ од Македонија / On the way to/ FROM Macedonia
Самостојна изложба / Solo exhibition

Ирена Паскали / Irena Paskali

Текст: Нада Пешева / Text: Nada Pesheva

Дом на АРМ / House of ARM
Јануари 2002 / January 2002

 

Каталог/ Catalogue: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)