Select Page

На македонската уметност и е потребен публицитет
Напис – разговор со англискиот сликар Денис Бовен

Автор: Соња Казиовска

Објавен во Нова Македонија, Скопје
14.08.1996

 

Текст: PDF mk