Select Page

Ателјеа во Хавзи-пашините конаци во Бардовци: На конак во градот на уметноста
Напис
Автор: Сотир Трајков; изјава: Зоран Петровски

Објавен во Дневник, Скопје
23.05.1998

 

Напис: PDF mk