Select Page

На големо се фалсификуваат дела од македонски сликари
Напис

Автор: С.Ѓ. ; изјава: Мартин Ангелков

Објавен во Време, Скопје
12.12.2005

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)