Select Page

Најнови слики и цртежи на Никола Мартиноски
Осврт (кон изложбата на Никола Мартиноски, МСУ, Скопје, јуни 1969)

Автор: Љупка Дамјановска

Објавен во Вечер, Скопје
02.07.1969

 

Осврт (29 МВ): PDF mk