Select Page

Најмалото театарче на светот „Зелена гуска“
Театарска претстава

Режија: Владимир Милчин

Аула на Филозофски и Филолошки факултет, Скопје
27.05.1980

 

Организација: Отворен театарски универзитет, Естетичка лабораторија

Продуцент: Љубиша Никодиновски

Сцена, костими, маски, плакат и беџ: Слободан Живковски, Драган Петковиќ, Симон Узуновски, Костадин Танчев Динка

Објава: PDF mk

 

(Од архивата на Варошанец Благоја)