Select Page

Наѓа Рапенсбергерова
Самостојна изложба

Текст: Викторија Васева

Музеј на современата уметност,  Скопје
Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола
Април – мај 1975

 

 

Каталог: PDF mk