Select Page

Наши средби: Малкумина се првоизбрани
Интервју со Димче Николов

Автор: С(офија) Ѓуровска

Објавено во Нова Македонија, Скопје
30.11.1995

 

Интервју: PDF mk