Select Page

Наши разговори: „Јанкуловски е маестро“
Интервју со Александар Јанкулоски

Автор: Ал. Поповски

Објавено во Вечер, Скопје
09.11.1967

 

Интервју: PDF mk