Select Page

Наши разговори: Мојот личен мотив отсекогаш е фигурата
Напис/ интервју со Никола Мартиноски

Автор: О. Спиркоска

Објавен во Нова Македонија, Скопје
06.07.1969

 

Интервју. PDF mk