Select Page

Нашите достигања
Групна изложба во рамки на „Деновите на младите творци на СРМ -’81“

Организација: Републички одбор за прослава на Денот на младоста

 

Струга

Мај 1981

 

Учесници: Миодраг Десовски, Киро Варошанец, Гроздан Крстевски, Хајро Јакуп, Емел Махмут, Коле Мишев, Војче Спасовски, Зоран Костовски, Марјан Пецов, Киро Јосифовски, Јагода Здравковска, Шефе Темков, Марјан Трповски, Билјана Рунтевска, Глигор Стефанов, Билјана Кесман, Љубинка Петкова, Звонко Павлиќевиќ Ѓона

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Варошанец Благоја)