Select Page

„Нашите достигања“
Конкурс

Сојуз на социјалистичката младина на Македонија

Скопје
1983

 

Конкурс: PDF mk

 

(Од архивата на Варошанец Благоја)