Select Page

Наше минато Илинден 1903 – 1944 – 1968
Тематска изложба на македонските ликовни творци

Текст: Борис Петковски

 

Уметничка галерија Скопје

31.07 – 20.08.1968

 

 

Учесници: Родољуб Анастасов, Томо Владимирски, Ангеле Ивановски, Александар Јанкуловски, Вангел Коџоман, Ѓорѓи Крстевски, Борко Лазески, Танас Луловски, Петар Мазев, Нкола Мартиноски, Перо Николовски, Трајче Николовски, Јован Петров, Александар Ристески, Елена Ристеска, Спасеноски Лазар, Ана Темкова, ЈосиФ Трајковски, Нове Франговски, Глигор Чемерски, Шемов Симон, Петар Хаџи Бошков, Коста Абдарманов, Томислав Андреевски, Илија Аџиевски, Јордан Грабуловски, Бранко Конески, Боро крстевски, Боро Митриќевски, Борис Николовски, Драган Поповски, Димо Тодоровски

Организација на изложбата: Републички одбор на Сојузот на борците од НОБ на Македонија, Фонд на култура и културни дејности на град Скопје, Друштво на ликовните уметници на Македонија, Уметничка галерија во Скопје, Музеј на современата уметност во Скопје, Историски музеј во Скопје

Каталог: PDF mk