Select Page

Наташа Станковска
Самостојна изложба

Текст: Ангелина Кацарска – Корубин

 

 

Уметничка галерија, Куманово
Отворање: 13 декември 1991

 

Каталог: PDF mk