Select Page

Наташа Милованчев и Наташа Станковска Зафировска
Самостојна изложба

Културно-Информативен Центар на Р. Македонија во Софија
Отворање: 14 мај 2009

 

Организација на изложбата: Културно-Информативен Центар на Р.Македонија во Софија во соработка со Националната галерија на Македонија
Изложбата ја отвори: Маја Крстевска, директор на НГМ

Покана: JPG bg