Select Page

Насликана песна за Вардар
Осврт кон изложбата „Покрај Вардар“ на Тома Владимирски
Автор: Ј(елена) Мацан

Објавен во Нова Македонија, Скопје
25.09.1960

 

Осврт: PDF mk

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)>>> Линк до изложбата