Select Page

Нарцизмот е благороден белег

Интервју со Ана Стојковиќ

Разговарала: Ј(асна) Ф(ранговска)

Објавено во Македонија денес, Скопје

19.06.1999

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)