Select Page

Народниот живот во творештвото на македонските ликовни уметници
Групна изложба

Текст: Трпа Рогановиќ

Етнолошки музеј на Македонија, Скопје
Мај 1981

 

Учесници: Аврамова Борка, Ачески Ѓорѓи, Барутовски Божин, Белогаски Љубомир, Владимирски Томо, Даневски Ѓорѓи, Дуковски Славе, Ефтимова Катја, Ивановски Ангеле, Корубин Миле, Костовски Бранко, Коџоман Вангел, Лазески Борко, Личеноски Лазар, Мазев Петар, Маневски Стефан, Маринковиќ Пенкин Љубодраг, Мартиноски Никола, Митриќески Боро, Николовски Борис, Пандилов Аврамовски Димитар, Папрадишки Андонов Димитар, Темкова Ана, Трајковски Јосиф, Филиповски Ацо

Каталог: PDF mk