Select Page

Наместо трговци – поединци, самостојните ќе се викаат индивидуални уметници
Напис
Автор: Лилјана Грџо Дамовска

Објавен во Дневник, Скопје
07.12.1999

 

Напис: PDF mk