Select Page

Наместо два проекта – ниеден!
Напис

Автор: Ј(асна) Ф(ранговска)
Изјави: Зоран Петровски, Соња Абаџиева

 

Објавен во Mакедонија денес, Скопје
08.04.1999

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)