Select Page

„Надеж“, река Вардар, Скопје
Фотовест
Фотографија: Борис Грдановски

Објавена во Независен весник, Скопје
21.02.2019

 

Фотовест: PDF mk