Select Page

Надежда Петровиќ

Самостојна изложба

Текст: Јелена Мацан – Јовановиќ

 

Уметничка галерија, Скопје

Мај 1959

 

Каталог: PDF mk

 

>>> Линк до освртот на Јелена Мацан – Јовановиќ
>>> Линк до написот во Нова Македонија