Select Page

Наградите за нашите уметници и културни работници
Напис
Автор: не е наведен

Објавен во Нова Макединија, Скопје
03.01.1947

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)