Select Page

Наградени дела на I. светско триенале на мала керамика
Групна изложба

Музеј на современата уметност, Скопје

23.05 – 12.06.1985

 

 

Каталог: PDF mk