Select Page

Наградените зборуваат – Тома Владимирски: „Животот и стварноста – основна инспирација“
Интервју
Автор: С.Пр.

Објавено во Нова Македонија, Скопје
08.10.1961

 

Интервју: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)