Select Page

Награда за керамичката колонија
Напис

Автор: Ѓ. Ѓ. ; изјава: Александар Крстевски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
14.11.1975

 

Напис: PDF mk