Select Page

Мултипликација на сегменти
Самостојна изложба

Евгенија Демниевска

Текст: Јуре Микуж

 

Ликовен салон, Велес
31.10 – 8.11.1985

 

Каталог: PDF mk