Select Page

Мултимедијален проект / Multimedia project
Самостоен проект во рамките на „Скопско културно лето“ / Solo project within the “Skopje Cultural Summer”

Искра Димитрова / Iskra Dimitrova

Куршумли ан, Скопје / Kurshumli an, Skopje
14 јули, 1992 / July 14, 1992

 

Фото  документација / Photo documentation (Од архивата на Абаџиева Соња) ☟

Видео документација / Video documentation (Од архивата на Димитрова Искра) ☟

 

 

>>> Линк до написот во Пулс